תנאי שימוש ותקנון אתר ארונטו

חברת ארונטו שמחה לארח אתכם באתרה ותעשה הכל על מנת לספק לכם את המוצרים הדרושים ואת השירות הטוב ביותר. החברה מתחייבת בזאת לפעול בצורה אמינה וטובה, לעמוד בכל התחיבותיה באשר הן ותשמח לענות על כל שאלה בנוגע לתקנון זה. 

הרכישה באתר הינה כפופה לתקנון הבא:

 • כללי

  1. ברוכים הבאים לאתר החברה (להלן: "האתר") האתר הינו אתר מקוון לרכישה אונליין המופעל ע"י חברת ארונטו (להלן: "החברה").
  2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. 
  3. באמצעות אתר זה ניתן לבצע רכישות של מוצרים, וכן לבצע הזמנה עד לבית הלקוח (להלן: "השירות").
  4. עצם השימוש באתר ובשירותיו מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה, ולא תהיה למזמין השירות (להלן: "הלקוח") או למי מטעמו טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או חברה הקשורה אליה.
  5. תקנון זה יחול על כל פעולה שתעשה על ידי הלקוח, גם אם לא ביצע הזמנה בפועל ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין הלקוח לבין החברה. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
  6. החברה תהא רשאית לשנות את התקנון מפעם לפעם וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי ללקוח ולמשתמש באתר, לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור.
  7. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט בישראל ומחוץ לה, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים דרכם ניתן לגלוש באתר.
  8. צילומי ו/או שרטוטי המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  9. עדכון האתר נעשה באופן תדיר על בסיס מלאי קיים אמנם ייתכנו שינויים ועיכובים בזמני העדכונים השותפים והאתר לא מתחייב לזמינותם המלאה של כל המוצרים ברגע נתון במלאי, אנו נדאג ליידע את הלקוח במידה ומוצר שהוזמן לא קיים במלאי ונציע חלופות אפשריות.
  10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת ההזמנה ע"י הלקוח (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח באתר לפי המחירים המעודכנים.
  12. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים מיוחדים, הטבות והנחות ושומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת מעת לעת.
  13. החברה איננה מתחייבת כי המחירים של הפרטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות מכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.
  14. הלקוח מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  15. החברה תהא רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
  16. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בחיפה.
  17. אין בהצגת החנויות, מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע”י החברה.
  18. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
  19. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
  20. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר בוחר למלא דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת
 • הרשאים לרכוש באתר

  1. כל אדם ו/או תאגיד אשר כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר הלקוח מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.
  2. אדם אשר הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  3. אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, המכובד בישראל, ובכפוף לכך שנמסרו כל פרטי ההזמנה בהתאם לאמור בתקנון זה.
 • אופן הרכישה והתשלום בגין מוצרים

  1. לקוח המבצע רכישה באמצעות האתר, יבחר את המוצרים אותם הוא מבקש לרכוש מתוך רשימת המוצרים באתר (להלן: "ההזמנה").  
  2. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצגים פרטיו הרלוונטיים, בדף המוצר.
  3. כדי לבצע הזמנה יבחר הלקוח את מפרט המוצר כגון מידה, צבע וכמות.
  4. עם סיום ההזמנה יזין הלקוח פרטים בסיסיים כגון שם הלקוח , כתובת, מספר טלפון,מספר כרטיס אשראי, וכתובת דואר אלקטרוני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
  5. מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק.
  6. לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה אימות פרטי כרטיס האשראי. במידה ולא תאושר עסקה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה ממוקד שירות הלקוחות בהתאם וידרש למסור אמצעי תשלום חלופי.
  7. . יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע”י מבצע הפעולה וחברת האשראי.
  8. ההזמנה תיקלט ותירשם במערכת וניתן יהיה לקבל פרטים אודות מצב ההזמנה/המשלוח במחלקת שירות הלקוחות בטלפון המפורסם באתר.
  9. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
  10. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
  11. ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
  12. ניתן להשלים את הרכישה ע”י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של החברה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
  13. אישור הרכישה הסופי מתבצע רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת זמינות המוצר במלאי , יש לציין כי ייתכן ובמקרים מסויימים מוצר שהוזמן אזל במלאי למרות שלא צויין זאת באתר , במקרה זה יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי מלא וביטול העסקה או למציאת חלופה שוות ערך למוצר וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'.
  14. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש הנ”ל, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
  15. המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הלקוח בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
  16. במכירה רגילה רשאי הלקוח לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של החברה. מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג החברה לבין המשתמש, מסר המשתמש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה, בין היתר, בשים לב לאמור לעיל.
  17. מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.
 • אספקת המוצר, הובלה ומשלוח

  1.  החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אשר הוזן ע"י הלקוח העת תהליך ההזמנה כל עוד נמצא בתור איזורי האספקה שלנו (בתוך גבולות הקו הירוק וליישובים דרומיים מבאר שבע באישור מיוחד בלבד). החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
  2. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
  4. המוצר הנרכש יסופק באמצעות שליח החברה לבית הלקוח תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח.
  5. ימי העסקים הינם ראשון, שני , שלישי , רביעי , חמישי (שישי – שבת וערבי חג או חצאי ימים אינם ימי עסקים).
  6. החברה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברת ההובלה אשר החברה עובדת מולה.
 • שירות לקוחות

  1. שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות בימים א’ עד ה’ בין השעות 8 בבוקר ועד 8 בערב ובימי שישי בין השעות 8 בבוקר עד השעה 12 בצהריים.
  2. לכל שאלה לגבי המוצרים המופיעים באתר, אנא צרו קשר עם נציג שירות הלקוחות שלנו בטלפון המופיע באתר.
  3. פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות לחברה דרך טלפון ו\או  אי מייל שירות לקוחות.
  4. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני sales@aroneto.co.il ובטלפון מספר  – 077-3142414
 • ביטולים

  1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
  2. במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני sales@aroneto.co.il ללא חיוב כלשהו.
  3. במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, ו\או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני sales@aroneto.co.il  במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי.
  4. על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, אינו רשאי הלקוח לבטל את העסקה, אלא אם כן קיבל אישור מהחברה לאחר פנייה טלפונית. יובהר בזאת שהחברה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת האם יש מקום לביטול העסקה ופיצוי מלא של הלקוח.
 • ביטול מכירה ע”י החברה

  1. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
  3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
  4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
 • אחריות ושרות

  1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תנאי שימוש זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
  2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
  3. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
  4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
  5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.
  6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון המופיע באתר, או בדואר אלקטרוני sales@aroneto.co.il  והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
  7. האחריות על  המוצרים תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות חנות האתר ארונטו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

 

 • מדיניות פרטיות

  1. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982.
  2. מסירת הפרטים האישיים באתר ואו בעת ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח לכל תנאי התקנון לרבות תנאי הרכישה.
  3. האתר עושה שימוש במערכת הצפנה מתקדת ומאושרת בתקן  PCI-DSS. החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שמוש שלא בהרשאה.
  4. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה ומשתמשת בשירותי אבטחה המתקדמים ביותר בכדי לאפשר בטחון מלא על פרטי האשראי ולא תהייה אחראית על גניבה כזו או אחרת של פרטי אשראי בדרכים זדוניות.
  5. בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים האמתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.
  6. בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתכן ויתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב.
  7. בעת השימוש באתר, תאסוף הנהלת האתר מידע על נוהגי הלקוח באתר, מידע או פרסומות שקרא, העמודים והמוצרים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגש לאתר ועוד. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.
  8. הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישורך של מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
   • לעבד את הזמנות הלקוח.
   • לנהל את חשבון הלקוח ולהודיע לו על מצב ההזמנה שלו.
   • כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר.
   • לעקוב אחר דפוסי התעבורה של הלקוחות ואחר השימוש באתר כדי לעזור לנו לפתח ולשפר את העיצוב והפריסה של האתר. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי
   • כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח לו מידע מדי פעם לגבי המבצעים וההצעות המיוחדות שלנו, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מנהלת האתר.
   • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;
   • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.
  9. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:
   • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר.
   • אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג’.
   • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הנהלת האתר
  10. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
  11. הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;
  12. קבצי cookie (עוגיות) – קבצי cookie הם קבצי טקסט קצרים שנשמרים במחשב, בטלפון הנייד, או בכל מכשיר אחר עם גישה לאינטרנט, בכניסתך לאתר ארונטו. הן אינן מזיקות ולא מכילות מידע פרטי כגון כתובת המגורים שלך, תאריך לידה או פרטי כרטיס האשראי שלך. קבצי cookie מהווים חלק חיוני בתפקוד האתר שלנו. חלק מקבצי ה-cookie נדרשים על ידי האתר שלנו על מנת לאפשר לך לבצע רכישות, ואילו קבצי cookie אחרים מאפשרים לנו לספק לכם חווית גלישה משופרת ומותאמת אישית.
  13. עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך לשימוש בקבצי cookie. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  14. החברה רשאית להשתמש cookies  לצרכים המפורטים להלן:
   • תפעולו השוטף והתקין של האתר
   • איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, חלקי האתר בו ביקר הלקוח, מוצרים בו צפה וכמות הזמן השהייה של הלקוח באתר.
   • התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח.
   • לצרכי אימות פרטים ואבטחת מידע.
   • ארונטו משתמשת במידע זה על מנת לסייע לאתר להיות ידידותי יותר למשתמש, לפיתוח עיצוב האתר והמשך שיפור איכות השירות.
  15. לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.
  16. הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הלקוח בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות הלקוח. לדוגמה, חברות אלה עשויות להציב עוגיות במחשב הלקוח ולשבץ “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם הלקוח מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.
  17. הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם
  18.  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
  19. למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות: http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf
  20.  הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
 • קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני בחברה מכל מין וסוג שהוא (וזאת, בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), לרבות שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני ואופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה.
  2. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), אלא לעמוד הבית בלבד.
  3. שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
  4. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.